Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 alkaen


 

RAKENNUTTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS URAKOISTA

Rakentamispalveluja ovat kiinteistöön kohdistuvat rakennus- ja korjaustyöt,
myös rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöt. (EI erillinen suunnittelu ja valvonta,
tavarankauppa sekä kiinteistönhoito ja sen yhteydessä tehtävät huolto- ja korjaustyöt)


• lmoitusvelvollisuus on rakentamispalvelun tilaajalla

• Urakkasopimuksen arvo ilman alvia yli 15 000€

• Ilmoitetaan kuukausittain kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5.pv

• Kullakin tilaajalla on ketjussa velvollisuus ilmoittaa urakastaan verottajalle (jos urakan suuruus yli 15 000€)

• Annetaan sähköisesti

• Ilmoituskanavat: suomi.fi ja ilmoitin.fi

PÄÄURAKOITSIJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÖISTÄ

• Tiedot annetaan töistä jotka tehdään yhteisellä rakennustyömaalla
(samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnsuorittaja)

• Ilmoitusvelvollisuus on rakennustyömaan pääurakoitsijalla tai rakennuttajalla
(aliurakoitsijat antavat tiedot pääurakoitsijalle)

• Työmaakohtaisen hankkeen kokonaisarvo ilman alvia yli 15 000€

• Ilmoitetaan kuukausittain kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5.pv

• Tiedot annetaan kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja 
itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyönteettäjistä (ei siis ainoastaan rakentajista)

• Annetaan sähköisesti

• Ilmoituskanavat: suomi.fi ja ilmoitin.fiYKSITYISHENKILÖN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

• Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kotitalouksissarakennusluvan tarvitsevia töitä

• Tietojen toimittamisella ei ole 15 000€ alarajaa

• Tiedot annettava verottajalle ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta.
Verohallinto antaa todistuksen toimitetuista tiedoista, joka esitetään rakennusvalvojalle loppukatselmuksen yhteydessä.
(Jollei todistusta esitetä, rakennusviranomaisen on ilmoitettava laiminlyönnistä Verohallinnolle)

• Ilmoitetaan vain 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyt työt (Jos työ on tehty ennen 1.7.2014,
näistä töistä ei tarvitse antaa tietoja, mutta jos loppukatselmus 1.7.2014 tai sen jälkeen
rakentaja ilmoittaa tiedot rakennuskohteesta ja siitä, ettei maksettuja suorituksia ole)

• Voidaan ilmoittaa paperilomakkeella tai sähköisesti

 

 

I kirjanpito1I yrityksenperustaminenI verotusI palkanlaskentaI laskutusjamaksuliikenne